Privacy & Cookie Policy

Privacy Policy

Grondig BVBA, in dit beleid verder Grondig genoemd, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op volgend mailadres: info@grondigprojectbouw.be.

Verwerkingsdoeleinden

Grondig verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

Naam en voornaam
E-mailadres en (mobiele) telefoon

Overmaken aan derden

In een beperkt aantal gevallen worden uw gegevens gedeeld met een aantal partners. Onze partners verwerken uw gegevens op basis van onze instructies en op basis van onze contractuele overeenkomsten met hen. Alle partners van Grondig zijn ook gebonden aan de verplichtingen opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Grondig garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De verwerkte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) voor het verlenen van de diensten door u gevraagd. Wanneer onze contractuele relatie is beëindigd, zullen wij deze persoonsgegevens verwerken zolang als nodig voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@grondigprojectbouw.be.
Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen omwille van beveiligingsredenen en teneinde niet toegelaten bekendmaking of misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.
Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek zal Grondig de respectievelijke verzoeken afhandelen. Wanneer Grondig legitieme redenen heeft om niet op dit verzoek in te gaan, zal zij de betrokkene contacteren en haar beslissing motiveren.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be.

Cookie Policy

Introductie cookies

Grondig BVBA vindt het belangrijk dat u onze website ten volste kan benutten. Daarom maken we gebruik van technieken zoals cookies en scripts. Deze technieken noemen we voor het gemak 'cookies'. In dit cookiebeleid geven we u een duidelijke en transparante uitleg over welke cookies wij gebruiken en waarom we dit doen.

Wie draagt de verantwoordelijkheid van dit cookiebeleid?

Grondig draagt de verantwoordelijkheid voor dit cookiebeleid. Grondig is een BVBA gevestigd te Binkomstraat 68, 3210 Lubbeek, België.

Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op de onlinediensten van Grondig BVBA. Dit betreft onze website en eventueel bijhorende online internetdiensten die rechtstreeks onder ons aanbod vallen.

Wat zijn cookies?

Cookies zorgen ervoor dat het gebruik van onze website makkelijker wordt gemaakt, zodat uw ervaring op onze website (en bijhorende internetdiensten) optimaal is. Cookies en web-opslagtechnologieën zoals lokale en sessie-opslag ('cookies') zijn - bijvoorbeeld - kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden geïnstalleerd als u onze website bezoekt. Deze bestanden bevatten unieke codes die - bijvoorbeeld - toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan een onlinedienst. Ook web-technologieën van derde partijen, zoals scripts, pixels en tags die wij in onze website integreren plaatsen cookies op uw apparaat.

Waar komen cookies vandaan?

Op basis van de herkomst van cookies wordt er een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde First-party cookies en Third-party cookies.

First-party cookies

First-party cookies zijn cookies die wij beheren en gebruiken op de website die u momenteel bezoekt en bijhorende onlinediensten. Het is die website of onlinedienst die de cookies aanmaakt en plaatst om - bijvoorbeeld - goed te functioneren.

Third-party cookies

Third-party cookies zijn cookies zijn cookies die niet door onszelf, de beheerder van de website die u momenteel bezoekt, geplaatst worden maar door derde partijen. Deze derde partijen kunnen door het plaatsen van cookies informatie ontvangen, bijvoorbeeld wanneer u een pagina op de website heeft geladen. Als u geen Third-party cookies wilt toestaan, dan kan u ze weigeren in de hiervoor voorziene cookie instellingen. Als u alle Third-party cookies weigert krijgt u enkel de functies op de website die gegarandeerd werken zonder deze cookies. In dat geval zijn onderdelen van de website, en bijhorende onlinediensten, die inhoud van derden kunnen bevatten (en dus cookies van derden kunnen plaatsen) voor u niet beschikbaar. Als u de inhoud van de website toch wenst te gebruiken, dan dient u toestemming te geven voor het gebruik van Third-party cookies. U kan toestemming geven voor het gebruik van deze cookies in de hiervoor voorziene cookie instellingen.

Waarom gebruikt Grondig cookies?

In de eerste plaats worden cookies gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken uw online ervaring op verschillende manieren soepeler en meer interactief.
Zo moet u door het gebruik van cookies niet altijd dezelfde gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld uw logingegevens.

Daarnaast kunnen cookies gebruikt worden om de inhoud van onze website(s) en (mobiele) applicaties interessanter te maken voor u. Dat gebeurt door bepaalde inhoud aan te passen aan uw persoonlijke smaak en behoeften.

Ook worden cookies gebruikt om uw surfgedrag in kaart te brengen. Bijvoorbeeld hoe je op deze website terechtgekomen bent.
Door het analyseren van deze data kunnen we de website en bijhorende onlinediensten verbeteren waar nodig, en inspelen op de voorkeuren en noden van u en andere gebruikers. Tenslotte kan deze data gebruikt worden om bepaalde rapporteringsverplichtingen na te komen.

Welke cookies gebruikt Grondig en voor welke doeleinden?

Er kunnen verschillende soorten cookies geplaatst worden via de website en Bijhorende onlinediensten. Deze cookies kunnen opgedeeld worden in verschillende categorieën, waarover we hieronder meer uitleg geven.

Strikt noodzakelijke cookies

Worden gebruikt om:

 • Onthouden informatie die je invult of aanduidt op de website. Zo moet je niet telkens al je gegevens of voorkeuren opnieuw invullen of aanduiden.
 • Uitlezen van browserinstellingen om de website optimaal weer te geven op uw beeldscherm.
 • De website gelijkmatig te belasten, waardoor deze steeds bereikbaar blijft.
 • U de mogelijkheid geven te reageren op onze website.

Strikt noodzakelijke cookies, ook essentiële cookies genoemd, zijn cookies die nodig zijn om onze website (en bijhorende onlinediensten)optimaal te laten werken. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist, het is dan ook niet mogelijk deze uit te schakelen.

Statistische cookies

Worden gebruikt om:

 • Zien hoe u de website bezoekt.
 • Meer ontdekken over uw persoonlijke bezoek aan de verschillende pagina's op de website.
 • De website verbeteren en aanpassen aan uw behoeften.

Statistische cookies, ook prestatie- of analytische cookies genoemd, verzamelen informatie over de manier waarop de website (en bijhorende onlinediensten) gebruikt worden. Met deze informatie kunnen statistische analyses gemaakt worden. Dankzij de resultaten van deze statistische analyses kunnen we de website (en onlinediensten) zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, door bijvoorbeeld de structuur, navigatie en inhoud aan te passen. Op deze manier trachten we uw ervaring op de website te verbeteren. U kan deze cookies in- of uitschakelen in de daarvoor voorziene cookie instellingen.

Marketing cookies

Worden gebruikt om:

 • Maken reclamecontent op websites of online banners relevanter voor u en uw specifieke interesses.
 • Creëren online reclame die de juiste mensen aanspreekt met de juiste informatie.
 • Verhinderen dat voortdurend dezelfde advertenties verschijnen.

Marketing cookies, ook targeting- of reclamecookies genoemd, volgen uw surfgedrag op onze website en onlinediensten om een profiel samen te stellen dat gebruikt wordt om u relevante advertenties te tonen die bij uw persoonlijke interesse passen. Marketing cookies verzamelen enkel gegevens die iets over uw mediagebruik vertellen. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en dergelijke worden hiervoor niet gebruikt. Via de cookie instellingen kan u deze cookies steeds in- of uitschakelen.

Ter verduidelijking: Het uitschakelen van deze cookies voorkomt niet dat u reclame te zien krijgt. De reclame die u te zien krijgt zal enkel minder relevant zijn, omdat ze niet aan uw – vermoedelijke – interesses aangepast zijn. Marketing cookies zorgen er voor dat de reclame die u te zien krijgt “op maat” gemaakt is.

Functionele cookies

Worden gebruikt om:

 • Houden uw details veilig wanneer u ingelogd bent.
 • Onthouden door u geselecteerde en ingevoerde instellingen en gegevens.

Functionele cookies, ook aanbevelingscookies genoemd, stellen een website in staat om reeds ingevoerde gegevens en instellingen, zoals gebruikersnamen en taalkeuzes, op te slaan zodat die u betere en slimmere functies kan aanbieden. Ook geven functionele cookies ons de mogelijkheid meer gerichte aanbevelingen en suggesties te doen. U kan deze cookies steeds in- of uitschakelen in de cookie instellingen.

Social Media cookies

Social Media cookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites, zoals Facebook en YouTube, op de website mogelijk te maken. De website kan ingebedde elementen van derde partijen of knoppen om bepaalde elementen op de website te delen op een sociaalnetwerksite bevatten. Die derden kunnen via de website cookies plaatsen om gegevens te verzamelen, Grondig heeft geen invloed op wat deze derde partijen met deze gegevens doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we u graag door naar de verklaringen die deze derde partijen hierover geven op hun eigen website en onlinediensten. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Hier vindt u een gedetailleerde lijst van cookies die op deze website gebruikt worden:

Naam Categorie Party type Aflooptijd
PHPSESSID Strikt Noodzakelijk 1st Party Sessie
_accept_cookies Strik Noodzakelijk 1st Party 1 Maand
device_pixel_ratio Strikt Noodzakelijk 1st Party Sessie
lang Functioneel 1st Party 1 Maand
_gat Prestatie 1st Party 1 Minuut
_ga Prestatie 1st Party 2 Jaar
_gid Prestatie 1st Party 1 Dag
collect Dit cookie stuurt informatie over het apparaat en het gedrag van de websitebezoekers naar Google Universal Analytics. 1st Party Sessie


Hoe lang blijven cookies bestaan?

Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser of (mobiele) applicatie. Van zodra u uw browser of (mobiele) applicatie sluit worden deze cookies verwijdert.

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al sluit u uw browser of (mobiele) applicatie. Dankzij deze cookies kunnen we u herkennen wanneer u later dezelfde website of (mobiele) applicatie bezoekt. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot een vooraf, automatisch bepaalde, einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot u ze verwijdert in de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.

Hoe kan ik cookies beheren?

U kan het gebruik van cookies op deze website (en bijhorende onlinediensten) of via de instellingen van uw browser beheren.

Via deze website

Bij uw eerste bezoek aan deze website krijgt u de mogelijkheid om de verschillende typen cookies te aanvaarden. Later kan u op elk moment de gekozen instellingen aanpassen bij de cookie instellingen, deze kan u bereiken door op de desbetreffende link te klikken in de footer van elke pagina op de website of door op een link te klikken die u naar de cookie instellingen verwijst in dit cookiebeleid.
Indien u een bepaald type cookie wenst in- of uit te schakelen dient u in de cookie instellingen de desbetreffende aan- of uit te vinken en nadien op ‘bewaar mijn keuze’ te klikken.
Enkel de strikt noodzakelijke cookies kan u niet in- of uitschakelen, deze cookies dienen er voor om de website (en bijhorende) onlinediensten te laten functioneren. De gegevens die via deze noodzakelijke cookies verzamelt worden zijn altijd anoniem.

Via de browser

U kan de installatie van cookies ook beheren via uw browserinstellingen. Cookies die reeds geïnstalleerd zijn op uw apparaat kan u op elk moment verwijderen. Hoe u deze instellingen aanpast verschilt per browser. Via onderstaande links wordt u verwezen naar de handleiding van de meest gebruikte browsers:


Kan dit cookiebeleid veranderen?

Dit cookiebeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Bij belangrijke wijzigingen zal dit duidelijk gemeld worden. We vragen ook steeds uw toestemming indien dit vereist is.

Wie moet u contacteren bij vragen en/of klachten?

Heeft u na het doornemen van dit cookiebeleid nog vragen? Dan kan u deze stellen door een e-mail, met uw vraag, naar volgend e-mailadres te sturen: info@grondigprojectbouw.be

Heeft u klachten met betrekking tot dit cookiebeleid en de manier waarop cookies verwerkt worden op deze website? Dan kan u deze per mail verzenden naar volgend e-mailadres: info@grondigprojectbouw.be

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommisison.be. U kan meer informatie vinden over deze autoriteit op desbetreffende website.

Wie houdt nu niet van cookies